Fribeløpene for arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner gjelder samlet for den juridiske enheten og ikke for hver underavdeling.


Les hele saken her!