Revisorforeningen støtter forslaget om endret tidspunkt for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsvirksomhet.

Les hele saken her!