Det er nylig fremmet forslag om lavere gebyrer mv. i ny inkassolov. Nå foreslås det ytterligere reduksjoner i forbindelse med blant annet tvangssalg av bolig.

Les hele saken her!