Vurderingen av om et selskap er kriserammet skal skje på konsernnivå, overkurs regnes ikke som «tegnet kapital» og det kan tas hensyn til egenkapitaltransaksjoner.

Les hele saken her!