Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.


Les hele saken her!