ESA har avgjort at en unntaksregel i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift vil være forenlig med EØS-avtalen.


Les hele saken her!