Domstolene har full kompetanse til å prøve om vilkårene for inntektsjustering i skatteloven § 13-1 første ledd er oppfylt.

Les hele saken her!