Høyesterett kom til at det kunne benyttes summarisk fellesoppgjør også for lønnsutbetalinger til mottakere som ikke var ansatt i foretaket i arbeidsrettslig forstand.


Les hele saken her!