Juridisk avdeling i Skatteetaten har offentliggjort en oppsummering av avklaringer og presiseringer om kompensasjonsordningen

Les hele saken her!