Attester kan nå hentes ut direkte fra Altinn via en attestbestilling. Foreløpig gjelder det kun attest for skatt og merverdiavgift, men flere attesttyper vil komme.


Les hele saken her!