Plikten til å redegjøre for likestilling- og diskrimineringen i årsberetningen er vedtatt gjeninnført for foretak som ikke er små. Lovprosessen har vært krevende å følge med på og uklarheter har derfor oppstått. Vi forsøker å klargjøre dette. I tillegg klargjøres en problemstilling for små foretak som ikke er aksjeselskap.

Les hele saken her!