Ansatte som er utestasjonert i utlandet og som ikke kan reise ut igjen pga. UDs reiseråd kan på visse vilkår få dekket utgifter til bolig, transport, skole, barnehage mv. i Norge skattefritt fra arbeidsgiver.

Les hele saken her!